Y - Zadano

  • Y - Zadano

    Nonakladno. Neakordske inverzije.

    Kojim akordom započinje poznata jazz skladba “Djevojka iz Ipaneme”? Neakord je akord koji se sastoji od 5 nota raspoređenih u terce. Naziv akorda dolazi od naziva intervala između njegovih gornjih i donjih zvukova - nona. Broj akorda također označava ovaj interval: 9. Neakord nastaje dodavanjem terce odozgo septakordu, ili (što dovodi do sličnog rezultata) dodavanjem ništa osnovnoj noti istog septamakorda. Ako je razmak između donjeg i gornjeg zvuka velika nona, onda se neakord naziva velikim. Ako je interval između donjeg i gornjeg zvuka mali non,...