klavijature

Glazbeni instrumenti s tipkama uključuju sve instrumente koji imaju tipkovnicu za klavir ili orgulje. Najčešće, u modernoj interpretaciji, klavijature označavaju veliki klavir, klavir, orgulje, odn sintesajzer. Osim toga, u ovu podskupinu spadaju čembalo, harmonika, melotron, klavikord, harmonij.