Niz

Violina, gitara, violončelo, bendžo svi su žičani glazbeni instrumenti. Zvuk u njima pojavljuje se zbog vibracije rastegnutih žica. Postoje gudale i trzalačke žice. U prvom, zvuk dolazi od interakcije gudala i strune – trenje dlake gudala uzrokuje vibriranje strune. Na tom principu rade violine, violončela, viole. Trzalačka glazbala zvuče zahvaljujući tome što sam glazbenik prstima ili plektrumom dodiruje žicu i tjera je da titra. Gitare, bendžoi, mandoline, domre rade upravo na tom principu. Imajte na umu da se ponekad neki instrumenti s gudalom sviraju trzalno, postižući malo drugačiji zvuk. Takvi instrumenti uključuju violine, kontrabase i violončela.