zborovi

Mnogi ljudi u našoj zemlji zbor povezuju sa školom ili crkvom. Ili uopće ne uzrokuje. Popunjavamo rupe u glazbenoj naobrazbi i govorimo o zborovima koje bi trebalo slušati barem radi pristojnosti.